Регулювання діяльності вимірювальних лабораторій

Завантаження ...


Переоформлення документів дозвільного характеру

Завантаження ...


Погодження клопотання на спецводокористування


ЛИСТ

від 03.10.2013 р. N 5076/9/11-13

Держводагентство розглянуло запит (…) стосовно деяких питань порядку погодження та видачі дозволів на спецводокористування та у межах компетенції повідомляє.

Відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 452, до його компетенції належить забезпечення нормативно - правового регулювання з питань спеціального водокористування.

Наказ щодо затвердження зразків бланків дозволу та клопотання щодо його отримання, а також переліку відомостей, що подаються водокористувачами для отримання дозволу Мінприроди не прийнято.

Відповідно до статті 49 Водного кодексу України та Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 453, до повноважень Агентства належить погодження клопотань водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді в разі використання поверхневих вод.

Крім того, відповідно до Закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" Держводагентством (організаціями, що належать до сфери його управління) видається документ дозвільного характеру - погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримавши дозволу на спеціальне водокористування в разі використання поверхневих вод.

Перелік документів, необхідний для отримання погодження клопотання визначається відповідним Регламентом (інформаційною карткою), затвердженим наказом Держводагентства від 11.01.2012 N 9 та погодженим з Держпідприємництвом.

Щодо форми клопотання для отримання дозволу на спеціальне водокористування, то Держводагентство керується "Инструкцией о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование", яка затверджена наказом Мінводгоспу СРСР від 30.12.83 г. N 354 в частині, що не суперечить чинному законодавству України, а саме зразком форми зазначеного клопотання.

Одночасно повідомляємо, що до повноважень Держводагентства та організацій, що належать до сфери його управління, не належить видача дозволів на спецводокористування. Тому Агентство не є розпорядником запитуваної Інформації щодо зразків бланків дозволів на спецводокористування, а також переліку відомостей, що подаються водокористувачами для отримання такого дозволу.

Регламент (інформаційна картка), затверджений наказом Держводагентства від 11.01.2012 N 9 та погоджений з Держпідприємництвом.

Завантаження ...


Роз'яснення Мінприроди України на №1872/0/20-16 від 25.03.2016 "Про розгляд листа Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації"

Завантаження ...


Лист ДФС вих. №13002/6/99-99-12-02-03-15 від 10.06.2016 "Щодо запобігання подвійного оподаткування екологічним податком за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти"

Завантаження ...


Лист МінПрироди вих. №8-02-262-16 від 11.04.2016 "Про надання інформації" щодо визначення терміну «мінералізація» як якісного показника характеристики води та його складових компонентів.

Завантаження ...


Лист Держпідприємництва вих. №7674/0/20-15 від 07.10.2015 "Про опрацювання звернення" щодо застосування ДСанПіН 2.2.7.029-99.

Завантаження ...


Лист Департамента екології та природних ресурсів вих. №07-2052 від 25.08.2015 "Про надання інформації щодо нормування".

Завантаження ...


Лист Держпідприємництва вих. №4880/0/20/-15 від 08.07.2015 щодо надання роз'яснення стосовно деяких питань застосування принципу мовчазної згоди.

Завантаження ...


Рішення Держпідприємництва №27 від 04.04.2014 "Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"


Лист Держпідприємництва вих. №8384/0/20-14 від 20.10.2014 про стан виконання прийнятого Держпідприємництвом рішення №27 від 04.04.2014 "Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Завантаження ...


Лист Держпідприємництва вих. №10065/0/20-14 від 26.12.2014 про перевірку листа Державної санітарно-епідеміологічної служби України №05.03-16-12062/28 від 04.12.2013 на відповідність принципам державної регуляторної політики.

Завантаження ...


Лист Держсанепідслужби вих. №08.19/10584/20 від 10.12.2014 щодо необхідності подачі висновка СЕС при погодженні видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин.

Завантаження ...


Лист Держпідприємництва вих. №154/0/20-15 від 14.01.2015 щодо надання роз'яснення стосовно порядку видачі дозволу на спеціальне водокористування, у зв'язку з прийняттям Закону України від 09.04.2014 №1193-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру".

Завантаження ...