• Отримання Дозволу на здійснення операцій в сфері поводження з відходами
  • Проведення інвентаризації відходів
  • Розробка інструкції в сфері поводження з відходами
  • Розробка Реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення і утилізації відходів
  • Розробка Паспорту місця видалення відходів
  • Розроблення наказів про призначення відповідальних(ої) осіб (особи) у сфері поводження з відходами, планів організації роботи у сфері поводження з відходами
  • Надання консультацій з ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються
  • Надання послуг з укладення договорів на передачу відходів спеціалізованим підприємствам