• Отримання Дозволу на спеціальне водокористування
  • Отримання спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами)
  • Надання послуг з організації буріння, тампонування свердловини на воду
  • Здійснення контролю за якістю зворотних вод, що скидаються у водні об'єкти
  • Здійснення контролю за якістю води водних об'єктів у контрольних створах
  • Заповнення звітів про водокористування
  • Надання послуг з підбору, впровадження та установки очисних споруд необхідної потужності, для запобігання забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії
  • Розробка заходів щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод