Український науковий інститут технічної екології (УНІТЕ) заснований як комерційна установа з метою її активної діяльності у найбільш промислово розвинутих регіонах України в сфері розробок і надання послуг в галузі екології, охорони навколишнього природного середовища.

Головні задачі Інституту – приведення діяльності суб’єктів господарювання до єдиних екологічних стандартів України, тим самим сприяти підтриманню конституційного права населення на безпечне довкілля; розробка та запровадження новітніх технологій в сфері охорони навколишнього середовища.

Команда УНІТЕ - це фахові спеціалісти в сфері екологічної безпеки, промислової санітарії, аналітичної хімії, технології та інженерії. Протягом восьми років нами було реалізовано низку проектів, у тому числі в рамках міжнародної співпраці. Наша команда приймає активну участь у процесі Дерегуляції в екологічній сфері.

УНІТЕ є засновником фахового видання в сфері екології - Регіональної газети "Екологія промислового краю".


І сьогодні ми раді оголосити про відкриття регіональних представництв в областях України.

Якщо Ви є фахівцем в сфері промислової екології та бажаєте стати частиною нашої команди, заповніть анкету і ми обовязково з вами сконтактуємо!

До зустрічі в цікавих проєктах!


 

 

 ЧАСТИНА 2: ОБ'ЄКТИ «ТОП100»

В рамках проведення дослідної роботи з оцінки впливу збройного конфлікту на стан техногенно-екологічної безпеки Донецької та Луганської областей України було проаналізовано небезпечні техногенні об’єкти різних категорій (потенційно небезпечні об’єкти (ПНО), об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН), об’єкти критичної інфраструктури (ОКІ), що здійснюють значний вплив або становлять суттєву загрозу стану навколишнього середовища в цілому або за його окремими компонентами: природне середовище, техногенне середовище, соціальне середовище та їх елементами, що підлягають особливій охороні. 

На підставі даних 22-х відповідних державних Реєстрів, Кадастрів та Переліків України, що перебувають у публічному доступі, та відповідно до критеріїв, визначених у Методології оцінювання, було сформовано Переліки небезпечних об’єктів  Донецької та Луганської областей України умовного рівня «ТОП 100» (у кількості 98 та 76 відповідно), що підлягають оцінюванню як в умовах їх функціонування при номінальному навантаженні у мирний час, так і в умовах порушення їх роботи (пошкодження, зупинка, руйнування тощо) внаслідок військових дій. 

Зазначені Переліки двох областей, на території яких триває збройний конфлікт (див. Додаток 1: Перелік небезпечних об’єктів Донецької області «ТОП-100»; Додаток 2: Перелік небезпечних об’єктів Луганської області «ТОП-100»), мають  як загальні риси, так і їх відмінності.