ЧАСТИНА 2: ОБ'ЄКТИ «ТОП100»

В рамках проведення дослідної роботи з оцінки впливу збройного конфлікту на стан техногенно-екологічної безпеки Донецької та Луганської областей України було проаналізовано небезпечні техногенні об’єкти різних категорій (потенційно небезпечні об’єкти (ПНО), об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН), об’єкти критичної інфраструктури (ОКІ), що здійснюють значний вплив або становлять суттєву загрозу стану навколишнього середовища в цілому або за його окремими компонентами: природне середовище, техногенне середовище, соціальне середовище та їх елементами, що підлягають особливій охороні. 

На підставі даних 22-х відповідних державних Реєстрів, Кадастрів та Переліків України, що перебувають у публічному доступі, та відповідно до критеріїв, визначених у Методології оцінювання, було сформовано Переліки небезпечних об’єктів  Донецької та Луганської областей України умовного рівня «ТОП 100» (у кількості 98 та 76 відповідно), що підлягають оцінюванню як в умовах їх функціонування при номінальному навантаженні у мирний час, так і в умовах порушення їх роботи (пошкодження, зупинка, руйнування тощо) внаслідок військових дій. 

Зазначені Переліки двох областей, на території яких триває збройний конфлікт (див. Додаток 1: Перелік небезпечних об’єктів Донецької області «ТОП-100»; Додаток 2: Перелік небезпечних об’єктів Луганської області «ТОП-100»), мають  як загальні риси, так і їх відмінності.

ЧАСТИНА 1:

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Екологічні проблеми і пріоритети сходу України в умовах збройного конфлікту на території зазначеного регіону вже оглядалися та вивчалися протягом 2015-2018 років. Проведення таких вишукувань ініціювалося державними, недержавними та міжнародними установами, організаціями, фондами, у тому числі – із залученням дослідних та наукових інституцій. Зведений аналіз найбільш значних за даним напрямом робіт, що був опублікований Координатором проектів ОБСЕ в Україні у складі доповіді «Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України», продемонстрував переважну секторальність та неоднорідність висвітленої проблематики, різноманітність предметів оцінювання та підходів, що застосовувалися під час його проведення.  При цьому, основна увага зазначених робіт була акцентована на наявному стані навколишнього природного середовища, що зазнав змін в умовах збройного протистояння.

Метою дослідження, проведеного Українським науковим інститутом технічної екології (УНІТЕ), є оцінка впливу збройного конфлікту на стан техногенно-екологічної безпеки Донецької та Луганської областей України  протягом 2014-2018 років та прогнозування зазначеного стану у перспективі за найбільш вірогідними сценаріями.

При цьому, основними завданнями дослідження є:

  • визначення найбільш імовірних катастроф техногенного походження та осередків їх виникнення на сході України в умовах збройного конфлікту для підтримки готовності до таких катастроф та належного реагування на них;
  • визначення ступеню негативного впливу на стан техногенно-екологічної безпеки східних регіонів України (Донецька та Луганська області) для  наступного її відновлення на рівні громад, а також – регіональному, міжрегіональному, національному та міжнародному рівнях.