Розробка Звіту з Оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог ЗУ "Про Оцінку впливу на Довкілля"

 • Складання Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації.
 • Надання спеціально-уповноваженому органу Повідомлення та отримання умов до планованої діяльності від громадськості та спеціально-уповноваженого органу. Складання змісту Звіту, повідомлення замовника про рівень деталізації та необхідність додаткових досліджень.
 • Підготовка Звіту з оцінки впливу на довкілля
 • Підготовка відповідей на зауваження та пропозиції громадськості.
 • Розміщення повідомлення про планову діяльність в ЗМІ та інших оголошень для розповсюдження інформації

 Замовити послугу 

Розробка документів у сфері охорони атмосферного повітря

 • Проведення інвентаризації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря
 • Розробка документів у яких обгрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • Розробка паспорта установки очистки газу (ГОУ)
 • Перевірка ефективності роботи установки очистки газу (ГОУ)

 Замовити послугу 

Розробка документів в сфері водокористування

 • Розробка дозволу на спеціальне водокористування
 • Розробка нормативів гранично-допустимих скидів у природні водні об'єкти

 Замовити послугу 

Розробка документів у сфері поводження з відходами

 • Проведення інвентаризації відходів на підприємстві
 • Розробка інструкції (технологічного регламенту) щодо поводження з відходами
 • Розробка реєстрових карт об'єктів утворення та утилізації відходів
 • Розробка паспортів місць видалення відходів
 • Розробка технічних паспортів відходів

 Замовити послугу 

Інструментально-лабораторні вимірювання

 • Проведення інструментально-лабораторного контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
 • Визначення токсичності відпрацьованих газів автотранспорту
 • Проведення лабораторного контролю якості поверхневих, стічних і підземних вод
 • Визначення забруднюючих речовин в грунтах

 Замовити послугу 

Налагоджувальні роботи

 • Проведення еколого-теплотехнічної наладки котлоагрегатів

 Замовити послугу 

Консультаційні послуги

 • Надання консультаційних послуг з розробки природоохоронних програм і проектів

 Замовити послугу 

Заповнення та ведення документації

 • Організація і ведення на підприємстві первинного обліку (ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3)
 • Заповнення форм держстатзвітності (2-ТП-повітря, 2-ТП-вода)
 • Заповнення податкової декларації (повітря, вода, відходи)

 Замовити послугу 

Надання юридичної допомоги

 • Підготовка підприємства до перевірки. Оцінка стану, консультації
 • Представлення інтересів підприємства при проведенні перевірки, допомога при оформленні акту перевірки
 • Консультації з проведення розрахунку збитку, правові основи
 • Ведення справ у судових інстанціях

 Замовити послугу